CENSOS                |                 XERMOPLASMA                 |                  OFERTA-DEMANDA                 |                 ASESORAMENTO

 CENSOS

NÚMERO TOTAL DE GANADERÍAS132
NÚMERO TOTAL DE ANIMALES4.547
CABEZAS (MACHOS)2.080
CABEZAS (HEMBRAS)2.467
REPRODUCTORES TOTAL (>24 MESES)930
REPRODUCTORES MACHOS (>24 MESES)185
REPRODUCTORAS HEMBRAS (>24 MESES)745
CRÍAS TOTAL (<24 MESES)2.478
CRÍAS MACHO (<24 MESES)1.235
CRÍAS HEMBRA (<24 MESES)1.243

DATOS ACTUALIZADOS A DATA 01/01/2020